Επιστήμη


"Ο όρος επιστήμη με την ευρεία έννοια αρχικά δήλωνε το οργανωμένο σώμα της εξακριβωμένης και τεκμηριωμένης γνώσης. Ο πρώτος αυτός ορισμός διατυπώνεται στο έργο Θεαίτητος του Πλάτωνα όπου ένας από τους συνομιλητές αναφέρει ότι «έστιν ουν επιστήμη δόξα αληθής μετά λόγου», δηλαδή η επιστήμη αποτελεί βεβαιωμένη με λογικά επιχειρήματα γνώση.
Στη σύγχρονη εποχή, ο όρος είναι πιο περιορισμένος και δηλώνει το σύστημα απόκτησης γνώσης με βάση την επιστημονική μεθοδολογία που βασίζεται στην επιστημονική έρευνα, καθώς και στην οργάνωση και ταξινόμηση της αποκτώμενης με αυτόν τον τρόπο γνώσης. Διακρίνουμε συνεπώς διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς που εντάσσονται συνήθως σε τέσσερις μεγάλες ομάδες, τις θετικές επιστήμες, τις εφαρμοσμένες επιστήμες, τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τις κοινωνικές επιστήμες."
(πηγή: ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ)
Καθένας από εμάς, σίγουρα έχει την αποψάρα του περί επιστήμης και επιτευγμάτων, περί προόδου και εξέλιξης, περί ελευθερίας και αναγκαιότητας.
Κανείς, ίσως, δε θα διαφωνούσε με τους παραπάνω ορισμούς, αφού τα πράγματα αποδίδονται απλά και σαφέστατα.
Που ακριβώς όμως υστερεί η παραπάνω ορολογία;
Κατά τη δική μου αποψάρα, όλα τα "πράγματα" πρέπει να εξετάζονται από την ανθρωποκεντρική τους πλευρά. Κατά πόσο δηλαδή, απαντάνε στις βασικές ανάγκες των ανθρώπων και βοηθούν στην καλυτέρευση της ζωής.
Έτσι και στην περίπτωση της Επιστήμης!
Υπάρχουν τομείς Κεφαλαιώδεις, οι οποίοι βοηθούν να επιλύσουμε Βασικά Προβλήματα της Φύσης και του Ανθρώπου, του Βίου μας. Υπάρχουν τομείς που έρχονται να καλύψουν και να απαντήσουν στις Βασικές Ανάγκες μας. Υπάρχουν όμως και επιστημονικοί τομείς, που αποτελούν απλά εργαλεία μεθοδολογίας, εργαλεία ειδίκευσης και εξειδίκευσης, εργαλεία κάλυψης Επίκτητων, Δευτερευόντων, Ανούσιων και Ετεροπροσδιορισμένων Ψευτοαναγκών της Ανθρώπινης Σύγχρονης Ύπαρξης.
Τότε, μιλάμε για Έναν Κυκεώνα θεωριών, όρων, προσδιορισμών και δεδομένων που απευθύνεται μόνο στον κλειστό κύκλο των Επιστημόνων, προς τέρψη της προσωπικής τους φήμης, επιβράβευσης, "κάβλας"! Μπορεί για όλους αυτούς να τους προσδίδουν υστεροφημία και να γιγαντώνουν το επιστημονικό τους εγώ, αλλά το σύνολο της ανθρώπινης κοινωνίας γράφει και τα στοιχεία και αυτούς τους ίδιους που τα παράγουν επιεικώς στα παλιά της τα παπούτσια.
Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι οι περισσότεροι "επιστήμονες" δε δύνανται να απευθυνθούν στο κοινωνικό σύνολο ούτε για πλάκα!
Μπορεί και να κάνω λάθος...

Τσάγια!!!

3 σχόλια :: Επιστήμη

  1. ωραιότατη ανάρτηση

  2. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι οι περισσότεροι "επιστήμονες" δε δύνανται να απευθυνθούν στο κοινωνικό σύνολο ούτε για πλάκα!
    ............

    Α γεια σου!

  3. akrat & Ευρυτάνα...ευχαριστώ για τα σχόλια!!!